JU Srednja stručna škola Bar

JU Srednja stručna škola Bar

JU Srednja stručna škola Bar

 

SMJEROVI

Poljoprivredni tehničar je stručnjak u oblasti ratarstva, povrtarstva, cvjećarstva, voćarstva, vinogradarstva, zaštite bilja, stočarstva i poljoprivredne tehnike. Poljoprivredni tehničari organizuju, nadgledaju i usklađuju biljnu i stočarsku proizvodnju u poljoprivrednim preduzećima i na privatnim poljoprivrednim gazdinstvima.

Saznaj više >>>

Veterinarski tehničar pomaže veterinaru u liječenju oboljelih ili povrijeđenih životinja, u sprovođenju postupaka prevencije (sprječavanja) širenja zaraznih bolesti i drugo. Neke jednostavnije poslove veterinarski tehničar obavlja samostalno, ali po uputstvu koje je dobio od veterinara.Veterinarski tehničari rade u veterinarskim ambulantama, veterinarskim klinikama, a dio poslova mogu obavljati i u laboratoriji.

Saznaj više >>>

Kontroliše kvalitet sirovina i finalnih proizvoda u tehnološkim laboratorijama (ispitivanje mikrobioloških, biohemijskih, hemijskih osobina i dr.). Nadgleda tehnološke procese čišćenja, pranja, ljuštenja, konzerviranja, fermentiranja, destilacije, pasterizovanja hrane i drugo. Organizuje prijem, čuvanje i pakovanje prehrambenih sirovina, kao i rad proizvodnih linija u preradi namirnica (mleka, voća, povrća, brašna, šećera…).

Saznaj više >>>

Brodomašinski tehničari rade na svim vrstama brodova i odgovorni su za pogonske mašine broda, za pomoćne mašine i veći dio upravljačkih i sigurnosnih brodskih uređaja. Brodomašinci kontrolišu rad mašinskog prostora, kontrolnog i upravljačkog centra broda, vode održavanje pogonskih motora i postrojenja, upravljačkih brodskih uređaja i drugo.

Saznaj više >>>

Upravlja brodom (postrojenjem i posadom), sastavlja konvoje, vodi brigu o teretu i/ili putnicima, organizuje održavanje i snabdevanje broda i vodi brodsku dokumentaciju. Upravlja brodom za vreme polaska, manevrisanja, plovidbe i pristajanja; upravlja ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika ili tereta; organizuje održavanje i snabdevanje broda, kao i zaduženja članova posade; vodi brodsku dokumentaciju, prati hidrološku situaciju i stanje na plovnom putu i slično.

Saznaj više >>>

Distribuira robu i učestvuje u organizovanju distribucije robe, odnosno tereta, otprema i osigurava robu u izvozu, uvozu i tranzitu, priprema i obrađuje uvozno – izvozne dokumente, priprema dokumente za carinjenje robe, izrađuje plan ukrcaja i utovara robe, sastavlja zapisnike o šteti na robi nastaloj prilikom prevoza i baratanja njome, obavlja carinski postupak, uvoz, izvoz i tranzit robe, i drugo.

Saznaj više >>>

Obavlja tekuće održavanje i popravku motornih vozila. Provjerava ispravnost vozila i utvrđuje uzrok kvara. Opravku najčešće obavlja zamjenom neispravnih dijelova motora, kočionog, upravljačkog i ostalih mehaničkih sistema motornih vozila. Pored toga održava električne uređaje na motoru. Provjerava funkcionisanje popravljenog (zamjenjenog) dijela i vozila u cijelini.

Saznaj više >>>

Frizer pruža usluge usmerene na njegu kose. Posao frizera uključuje pranje, šišanje, estetsko oblikovanje kose žena i muškaraca i drugo. Frizer boji kosu, izbjeljuje je ili nijansira, fenira, uvija ili ispravlja. Prilikom bojenja kose ili izvlačenja pramenova priprema hemikalije, nanosi ih na kosu, određuje vrijeme njihovog djelovanja, ispira kosu i na nju nanosi zaštitne preparate.

Saznaj više >>>