JU Srednja stručna škola Bar

JU Srednja stručna škola Bar

JU Srednja stručna škola Bar

 

NAUTIČKI TEHNIČAR

Nautički tehničar

Broj godina školovanja: 4

          Nautičari upravljaju brodom za vrijeme polaska, manevrisanja, plovidbe i pristajanja; upravljaju ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika ili tereta; organizuju održavanje i snabdijevanje broda, kao i zaduženja članova posade; vode brodsku dokumentaciju, prate hidrološku situaciju i stanje na plovnom putu i slično. Tokom rada nautički tehničar rukuje upravljačkim, navigacijskim i pomoćnim postrojenjem, internim i eksternim komunikacijskim sredstvima i radarom. Rad se obavlja u zatvorenom (komandni most) i na otvorenom prostoru, a organizuje se u dnevnim i noćnim smenama.

          Po završetku školovanja učenici se mogu zaposliti na brojnim brodskim kompanijama ili nastaviti školovanje na odgovarajućim fakultetima ili višim školama.