JU Srednja stručna škola Bar

JU Srednja stručna škola Bar

JU Srednja stručna škola Bar

 

ŠPEDITERSKO – AGENCIJSKI I CARINSKI TEHNIČAR

 


Špeditersko – agencijski i carinski tehničar

Broj godina školovanja: 4

Distribuira robu i učestvuje u organizovanju distribucije robe, odnosno tereta, otprema i osigurava robu u izvozu, uvozu i tranzitu, priprema i obrađuje uvozno – izvozne dokumente, priprema dokumente za carinjenje robe, izrađuje plan ukrcaja i utovara robe, sastavlja zapisnike o šteti na robi nastaloj prilikom prevoza i baratanja njome, obavlja carinski postupak, uvoz, izvoz i tranzit robe, i drugo.

Po završetku školovanja učenici se mogu zaposliti u špediterskim agencijama, carinarnicama, poštanskim agencijama i drugo ili nastaviti školovanje na odgovarajućim fakultetima ili višim školama.