JU Srednja stručna škola Bar

JU Srednja stručna škola Bar

JU Srednja stručna škola Bar

 

ŠKOLSKA EKONOMIJA

Proizvodnja zdrave hrane sve više postaje potreba i ekonomska šansa za brži oporavak privrede u makro i mikro ekonomskom pogledu.

JU Srednja stručna škola, kroz djelatnosti koje se obavljaju na nastavno- proizvodnom objektu želi da  navedenim programom ostvari sljedeće ciljeve:

1.Omogući stručno i praktično usavršavanje učenika iz različitih oblasti poljoprivrede po predviđenim nastavnim programima

2.Podigne nove zasade i poveća proizvodnju cvijeća,

3.Pospješi produktivnost radnika i uposli novu radnu snagu,

4.Plasira određene količine hrane na tržište, i po tom osnovu ostvari pozitivne finansijske rezultate,

5.Poboljša snadbijevanje tržišta proizvodima kojim raspolaže.

OSNOVNI PODACI O NASTAVNO-PROIZVODNOM OBJEKTU

JU  Srednja stručna škola  raspolaže  značajnim površinama poljoprivrednog zemljišta, koje koristi za različite vidove poljoprivredne proizvodnje.

Osnovni pravac proizvodnje je cvjećarstvo, pa se i najveći prihod ostvaruje prodajom cvijeća.

Pored proizvodnje cvijeća na Ekonomiji se organizuje i proizvodnja sadnog materijala voća, rasada povrća, ukrasnog bilja i proizvodnja povrća. Zahvaljujući tome što Škola  posjeduje staklenik površine 800m2 opremljen sistemima za grijanje i zalivanje, proizvodnja se može organizovati tokom cijele godine.

Za  potrebe povrtarske proizvodnje  Ekonomija raspolaže prostorom od  5400m2, i to 5000m2 u starom stakleniku, i 400m2 u novom stakleniku.

Osim zemljišta, Ekonomija raspolaže i  potrebnom poljoprivrednom mehanizacijom, koja se  koristi u  proizvodnji (traktor, priključne mašine za obradu zemljišta, mašine za zaštitu bilja, sitnu mehanizaciju, alat).