JU Srednja stručna škola Bar

JU Srednja stručna škola Bar

JU Srednja stručna škola Bar

 

PROSLAVA JUBILARNOG DANA ŠKOLE – 140 GODINA POSTOJANJA

Dan poljoprivredne (88) Dan poljoprivredne (117) Dan poljoprivredne (116) Dan poljoprivredne (115) Dan poljoprivredne (114) Dan poljoprivredne (91) Dan poljoprivredne (87) Dan poljoprivredne (85) Dan poljoprivredne (76) Dan poljoprivredne (74) Dan poljoprivredne (34) Dan poljoprivredne (72) Dan poljoprivredne (69) Dan poljoprivredne (67) Dan poljoprivredne (65) Dan poljoprivredne (64) Dan poljoprivredne (63) Dan poljoprivredne (61) Dan poljoprivredne (58) Dan poljoprivredne (55) Dan poljoprivredne (53) Dan poljoprivredne (48) Dan poljoprivredne (46) Dan poljoprivredne (45) Dan poljoprivredne (43) Dan poljoprivredne (42) Dan poljoprivredne (40) Dan poljoprivredne (39) Dan poljoprivredne (37) Dan poljoprivredne (36) Dan poljoprivredne (29) Dan poljoprivredne (27) Dan poljoprivredne (25) Dan poljoprivredne (24) Dan poljoprivredne (23) Dan poljoprivredne (22) Dan poljoprivredne (19) Dan poljoprivredne (17) Dan poljoprivredne (16) Dan poljoprivredne (13) Dan poljoprivredne (12) Dan poljoprivredne (11) Dan poljoprivredne (9) Dan poljoprivredne (7) Dan poljoprivredne (6) Dan poljoprivredne (5) Dan škole Dan poljoprivredne (13)