JU Srednja stručna škola Bar

JU Srednja stručna škola Bar

JU Srednja stručna škola Bar

 

ZDRAVSTVENI TEHNIČAR

Zdravstveni tehničar

Broj godina školovanja: 4

Zdravstveni tehničar obavlja različite poslove u zdravstvu. Opis posla zdravstvenih tehničara obuhvata zaštitu, praćenje, nadzor, savjetovanje i njegovanje pacijenata, kao i vodjenje dokumentacije. Opis posla može obuhvatati i prevenciju, rehabilitaciju i zdravstveno vaspitanje.

Po završetku školovanja zdravstveni tehničari se mogu zaposliti u bolnicama, domovima zdravlja, ambulantama i drugim zdravstvenim ustanovama, dječijim vrtićima, domovima za stara lica ili nastaviti školovanje na odgovarajućim fakultetima.